คำถามบ่อย

การชำระเงินค่าสินค้าบนเว็บไซต์มี 2 รูปแบบ คือ 1. บัตรเครดิต / เพย์พาล และ 2. โอนเงินผ่านธนาคารทั่วไป คุณสามารถเลือกได้ในขั้นตอนการชำระเงิน

คุณสามารถแจ้งชำระเงินได้หลายหลายช่องทาง ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ หรือผ่านแบบฟอร์ม ติดต่อเรา ได้ทันที กรุณาแจ้งเลขที่สั่งซื้อและยอดเงินที่โอนด้วย เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

คุณสามารถคืนสินค้าได้เนื่องจากเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  1. สินค้าชำรุด / เสียหาย
  2. จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าผิด เป็นต้น
  3. สินค้าใช้การไม่ได้
  4. สินค้าที่ได้รับผิดไปจากการบรรยายสินค้าไปมาก
  5. ได้ตกลงกับผู้ขายเอง

หมายเหตุ: ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณา ติดต่อเรา ภายใน 5 วันหลังได้รับสินค้า พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสีย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า หากผู้ซื้อต้องการคืนสินค้า เนื่องจากการเปลี่ยนใจ จะไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ง่ายๆ ที่นี่ เพียงใส่หมายเลขการสั่งซื้อหรืออีเมล์ของคุณ